• Beatum

  Beatum Advokatbyrå AB – vi hjälper företag och organisationer att skydda och vårda sina immateriella tillgångar. Fokus för oss ligger på varumärken och mönster (design).

  Med 25 års erfarenhet kan vi ge kvalitativ specialistrådgivning och vägledning i immaterialrättsliga frågor till en rimlig kostnad.

  Beatum samarbetar i kontorsgemenskap med Strömholm Advokatbyrå AB – en byrå som erbjuder affärsjuridisk specialistrådgivning inom immaterial- och marknadsrätten med fokus på intrångssituationer, tvistlösning och avtalsskrivning/tolkning. Se mer på stromholmlaw.se

  LÄS MER
 • Tjänsteutbud

  • Bedömning av om ett namn/en produkt/en design mm är möjlig att skydda som varumärke eller mönster, innefattande bedömningar av om någon annans äldre rättigheter eller användning kan tänkas äventyra ett giltigt skydd
  • Upprättande av strategi gällande skyddsomfång och geografiskt område för varumärken
  • Bedömning av ritningar och skyddsomfång avseende mönster
  • Upprättande och ingivande av varumärkes- och mönsteransökningar (PRV, EUIPO och WIPO samt genom lokala ombud i övriga länder)
  • Bemötande av invändningar, korrespondens med myndigheter och vidtagande av alla åtgärder gentemot myndigheter och motparter som är motiverade under handläggningen av en ansökan (förhandlingar om medgivande/samexistens mm)
  LÄS MER